Barnavårdscentral (BVC)

Vår barnavårdscentral erbjuder rådgivning och behandling för barn upp till 6 år.

Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa, trygghet och utveckling genom att genomföra hälsokontroller, stödja föräldrar i olika situationer, uppmärksamma och förebygga risk för ohälsa.

Vår barnsjuksköterska ger dig råd gällande ditt barns behov kopplat till hälsa och stödjer dig som förälder i din föräldraroll.

Vi arbetar enligt Z-modellen som är upparbetad för att säkerställa god kvalitet samt barns rätt till lika behandling.

Vår barnavårdscentral och vår barnmorskemottagning samarbetar kring oika gruppverksamheter som t.ex föräldrargrupper.                                                                                                                                           


Du når vår barnsjuksköterska antingen via direktnummret 0640-166 91 eller via expeditionen på telefon 0640-166 80.

Här arbetar:
Carina Wallon Jonsson, barnsjuksköterska

 

Välkommen!