Nyhetsbrev

Hälsorum Offerdal har det här året fokuserat en hel del på intern utveckling där rutiner och policys utarbetats för att i så hög grad som möjligt kunna garantera Er en så likvärdig vård med så hög kvalitet som möjligt.

 

Som Ni säkert vet är den ekonomiska situationen fortsatt ansträngd inom Regionen. De utmaningar vi haft under 2018 har vi hittills ändå klarat av att hantera på ett bra sätt. Vi hoppas och tror att Ni inte upplevt någon försämring i kvalitén på den vård vi levererat. Hög kvalitét och god tillgänglighet är områden som vi även fortsättningsvis kommer att prioritera högt.

 

Vår ambition är att fånga upp ohälsa i ett så tidigt skede som möjligt för att i högsta möjliga mån hjälpa Dig att undvika t. ex en sjukskrivning, en onödigt lång period av smärta eller psykiskt dåligt mående. Vi arbetar därför utifrån en modell där våra kompetenta och duktiga sjuksköterskor bedömer och dirigerar Ditt hälsobekymmer till ”rätt kompetens” utifrån de hälsoproblem Du beskriver. Det kan innebära att Du om du har en smärtproblematik får en tid hos sjukgymnast för bedömning och eventuell behandling. Om Du känner dig nedstämd och i behov av samtalsstöd kan din första kontakt bli med vår kurator för bedömning och samtalsbehandling. Skulle det sedan i deras bedömningar framkomma ett behov av en läkarkontakt kommer ni att bli erbjuden det.

 

Vi kommer även fortsättningsvis att ha en hög tillgänglighet via telefon. Precis som tidigare kan man ringa mellan 08:00 -17:00 på vardagar och ditt samtal besvaras alltid av någon personal. Det är många som ringer direkt från morgonen vilket kan orsaka telefonkö men vänta kvar eller ring åter efter 10.00 då det kan vara lite lugnare. Det går även bra att använda Mina Vårdkontakter på nätet när det inte rör sig om ett akut ärende. Vi strävar efter att svara på inkommande ärenden inom 24 timmar.  

Mellan 12.00–13.00 har vi reducerad verksamhet på hälsocentralen då personalen tar ut sin lunchrast. Vid akuta ärenden har vi alltid möjlighet att ta emot Er både per telefon och i form av besök på hälsocentralen.

De senaste åren har det blivit väldigt populärt att söka vård och behandling via olika nätdoktorer. Det får man naturligtvis göra om man vill och vi förstår att det kan kännas både lättillgängligt och enkelt. Det kan dock vara bra för Er att känna till att om man använder sig av den möjligheten är det den hälsocentral man är listad vid, i det här fallet Hälsorum, som får betala kostnaden för det ”besöket”, utan ersättning från Regionen. Det räknas nämligen som ett utomlänsbesök och påverkar naturligt vår ekonomi negativt. Kan vara bra att tänka på.

Vi vill även informera om att apotekets öppettider är samma som tidigare, det var bara under sommaren som de var något begränsade. Använd gärna vårt apotek när Du behöver göra apoteksärenden, det är viktigt för att vi ska få ha det kvar hos oss.

 

Under november månad kommer det att vara möjligt att ta influensavaccin för de som vill och behöver. Håll utkik efter information om detta, som inom kort kommer att finnas på vår hemsida www.halsorumz.se

 

När det gäller vårt personalläge så känns det stabilt och bra. Vi har en stabil bemanning resten av året inom alla kompetensområden. Avslutningsvis kan vi informera om att vi från 20/8 2018 anställt en ny Verksamhetschef på 50%. Hon heter Jessica Amarouche och arbetar även på vår psykosociala enhet som kurator/ beteendevetare. Det är henne Du träffar om du behöver samtalsstöd.

Vi tackar för verksamhetsåret 2018 och tillönska Er alla en skön höst och en härlig vinter så hörs vi igen till våren 2019

 

Styrelsen 

Hälsorum Offerdal Jämtland