Styrelsen

Styrelsen väljs årligen på årsmötet av kooperativets medlemmar. Styrelsen består av sju ledamöter och två suppleanter. 

Valberedningens uppgift är att nominera personer som är engagerade i frågor som berör hälso-och sjukvård samt föreningsfrågor. 

Styrelsemedlemmar:
Ulrica Bladh - ordförande
Agneta Bäckman - vice orförande, kassör
Magnhild Nilsson - sekreterare
Bo Mattiasson - fastighetsfrågor
Hans Sundqvist - ledamot
Carina Wallon Jonsson - ledamot
Åsa Holm - ledamot
Ragnhild Goije  - suppleant
Helena Fjällberg - suppleant