Styrelsen

Styrelsen väljs årligen på årsmötet av kooperativets medlemmar. Styrelsen består av sju ledamöter och två suppleanter. 

Valberedningens uppgift är att nominera personer som är engagerade i frågor som berör hälso-och sjukvård samt föreningsfrågor. 

Styrelsemedlemmar:
Agneta Bäckman - ordförande
Annika Sörensdotter - vice orförande, kassör
Ragnhild Gåije - sekreterare
Bo Mattiasson - fastighetsfrågor
Ann-Katrin Lidström - ledamot
Carina Wallon Jonsson - ledamot
Magnhild Nilsson- ledamot
Karin Gradin - suppleant
Helena Fjällberg - suppleant