Hälsorum vann årets Vänpris 2022

Hälsorum i Offerdal visar att den kooperativa formen tillför värden utöver vården. I över trettio år har kooperativet Hälsorum drivit hälsocentralen i Offerdal och i mer än tio år en företagshälsa i Krokoms kommun. Kooperativa vänner delar därför ut Vänpriset 2022 till Hälsorum i Offerdal Jämtland ekonomisk förening.

Att i glesbygd med åldrande befolkning och utflyttning ta över en nedläggningshotad hälsocentral och lyckas driva den vidare i över 30 år och dessutom utöka verksamheten med en företagshälsa, visar att den kooperativa formen tillför värden utöver vården.

–       Personalen vet att de bidrar till någonting större och viktigare än bara sig själva. Hälsorum i Offerdal förenar samverkan och egennytta på bästa möjliga sätt, säger Anders Engström, ordförande Kooperativa Vänner.

Hälsorum är en berättelse om både framgångar och utmaningar. Att rekrytera medicinskt kompetent personal, som vill vara med och bidra till bygdens utveckling och verksamhetens fortlevnad. Att få ekonomin att gå ihop med de tuffa förutsättningar som råder inom vården och att svara upp mot de krav som Regionen ställer på Hälsovalets aktörer.

–       Den kooperativa föreningen Hälsorum har cirka 700 medlemmar. Att arbetet i föreningen sker för bygden är ytterligare ett perspektiv i verksamheten. Här finns både ett personligt och kollektivt engagemang som drivkraft. Därför delar Kooperativa vänner ut Vänpriset 2022 till Hälsorum i Offerdal, avslutar Anders.

Föreningen Kooperativa Vänner stödjer kunskapsutveckling och intresse för kooperativ historia, verksamhet, idé och värderingar.

Kooperativa vänner delar årligen ut ett Vänpris på 10 000 kr. Priset går till en eller flera personer som verkar i föreningens anda. De kan med nytänkande ha lyft fram kooperativa idéer. De kan ha forskat och utvecklat ny kunskap om kooperation. De kan på nya sätt ha förmedlat kunskap om kooperation. De kan ha utvecklat kooperativ affärsverksamhet eller drivit på en affärsutveckling baserad på kooperativa idéer.

Rulla till toppen