Hög tid för vaccination

Influensasäsongen har startat och samtidigt fler fall av covid-19.

Region Västerbotten rapporterar idag att årets influensasäsong startat. De noterade 53 fall av influensa förra veckan jämfört med 14 fall veckan innan.

I Jämtlands län har hittills enbart enstaka konstaterade fall av influensa. Däremot får 1177 i länet signaler om hög förekomst av feber hos barn, vilket kan tyda på ökande influensaaktivitet. Fram till 5 december är det 15–20% färre som har vaccinerat sig mot säsongsinfluensa, jämfört med föregående år. Det gäller alla åldersgrupper.

Det är därför viktigt att de som rekommenderas vaccination mot influensa nu vaccinerar sig så snart som möjligt, enligt de rekommendationer som gäller. Det gäller alla såväl riskgrupper som vård- och omsorgspersonal. Årets influensavaccin har hittills visat på ett gott skydd mot sjukdomen.

I länet ser vi senaste två veckorna en ökning av antalet fall med covid-19 och en ökad belastning på sjukvården, med i dagsläget 9 inneliggande på infektionskliniken.

Smittspridningen av covid-19 ökar i landet, och det är hög tid att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer om man ännu inte har gjort det. Alla som är över 65 år rekommenderas en påfyllnadsdos, liksom personer under 65 år som har en eller flera riskfaktorer för allvarlig sjukdom. Exempel på riskfaktorer är hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck och fetma. I länet har ca 60% av innevånare 65 år och äldre tagit sin höstdos. Det vore önskvärt med en högre vaccinationstäckning.

Välkommen till Hälsorum!

Rulla till toppen