kallelse till föreningsstämma

Hälsorum Offerdal Jämtland ekonomisk förening hälsar alla våra medlemmar välkomna till föreningsstämma. 
Datum: Tisdag den 23 maj 2023 kl. 18.30 
Plats: Tulleråsens bygdegård 

Vi bjuder på fika och möjlighet till dialog med Hälsorums styrelse 

Varmt välkommen 

Årsavgift 2023 

Vi påminner om årsavgiften på 200 kr per person, som ska betalas in till Bankgiro 5361-3071. Märk din inbetalning med Årsavgift 2023 samt namn och adress. 

Vi saknar e-post och mobilnummer till många medlemmar 

För att smidigt kunna skicka ut aktuell information till dig till en lägre kostnad behöver vi din e-postadress eller mobilnummer. Skicka dina kontaktuppgifter till Lotta Wallner via e-post: lotta.wallner@halsorumz.se eller
sms: 070-266 26 32 

Rulla till toppen