Företagshälsovård

Vår strävan är att skapa hälsa, arbetstillfredsställelse samt att bidra till ökad effektivitet och kvalitet på er arbetsplats. Vi tror nämligen att det ökar möjligheten till en bra livskvalitet för medarbetarna, vilket gör att ni kan utveckla en attraktiv och frisk arbetsplats.

Enligt arbetsmiljölagen bör du som arbetsgivare arbeta aktivt för att ge dina medarbetare bästa möjliga förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete. Som medarbetare har man rätt till en bra arbetsmiljö samt att sjukdomar och olycksfall förebyggs och arbetet bör anpassas efter medarbetarens förutsättningar.

Vi arbetar med en helhetssyn inom hälsa och arbetsmiljö. Vi har spetskompetens inom medicin, beteendevetenskap och ergonomi. Vårt arbete innefattar både förebyggande insatser, arbetsanpassning och rehabilitering.

Välkommen!