Företagshälsa

Hälsorum – den lilla företagshälsan med det stora hjärtat

Rådgivning

Har det hänt något eller ska du utveckla din arbetsplats? Till oss kan du vända dig i en enskild fråga eller större projekt.

Förebyggande

Vi hjälper dig att utveckla din organisation, ditt ledarskap, ert arbetssätt och er arbetsmiljö för att skapa en hållbar och framgångsrik arbetsplats.

Rehabilitering

Vi erbjuder insatser och hjälpmedel för att sjuka och/eller skadade medarbetare ska kunna komma tillbaka till arbete.

Vanliga frågor

Tjänster

Medarbetarna är ofta organisationers mest värdefulla resurs. För att skapa en framgångsrik verksamhet behöver medarbetarna vara friska och arbetsföra.

I dagens arbetsliv ställs hårda krav på medarbetarna och därför är det viktigt att arbeta parallellt med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Du som arbetsgivare kan tillsammans med vår företagshälsa aktivt arbeta för att främja en god fysisk och psykosocial hälsa och arbetsmiljö, förebygga uppkomsten av arbetsrelaterade besvär och hjälpa dina medarbetare tillbaka alternativt att vara kvar i arbetslivet.

Vår roll som företagshälsa är att vara en oberoende expertresurs och vara dig behjälplig i dina frågor som berör arbetsmiljö och rehabilitering.

Rådgivning

Mindre företag har inte alltid möjlighet att ha en personalavdelning eller löpande avtal med en företagshälsa. Till oss kan du vända dig för rådgivning i en enskild fråga eller arbetsmiljöprojekt. Vill du ha hjälp med en situation som har uppstått eller för att lära dig mer om hur du skapar en bättre arbetsplats, är du välkommen att höra av dig.

Du kan välja enbart en tjänst eller flera till exempel råd & stöd, trepartssamtal, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), organisationsutveckling, ledarskapscoaching.

Många vänder sig till oss för körkortskontroller, vaccination, hörselkontroller och föreläsningar relaterat till hälsa.

Förebyggande

Genom att tillsammans med dig arbeta proaktivt med att utveckla din organisation, ledarskap, arbetssätt och arbetsmiljön – skapar vi bra förutsättningar för en hållbar och framgångsrik arbetsplats.

Vi erbjuder till exempel kartläggande hälsokontroller, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), organisationsutveckling, ledarskapscoaching, teamutveckling, ergonomisk genomgång av arbetsplatser och olika former av hälsoinsatser.

Om en medarbetare har svårt att klara av sitt arbete på grund av sjukdom eller annan nedsatt arbetsförmåga, kan en arbetsanpassning bli aktuellt. Målet är att underlätta för medarbetaren att kunna lösa sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Vi kan kartlägga, genomföra en arbetsförmågebedömning och ergonomisk genomgång av arbetsplatsen.

Rehabilitering

För att en medarbetare som är sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av den fysiska och psykiska förmågan kan det krävas olika insatser och hjälpmedel för att komma tillbaka till arbete.

Vi stöttar och hjälper till bland annat med trepartssamtal, arbetsförmåge-bedömning, sjukgymnastik, rehabiliteringsåtgärder och anpassning av arbetet.

Vårt team

Vår omtänksamma företagshälsa är anpassad utifrån dina behov. Vi arbetar med en helhetssyn på hälsa och arbetsmiljö. Vårt arbetslag är sammansatt för att kunna erbjuda dig bästa möjliga upplägg utifrån vetenskap, välbeprövade teorier och metoder.

Kristina A Isaksson: Arbetsterapeut, Ergonom och samordnare
Lenita Norberg: Beteendevetare samt Ledarskaps- och organisationskonsult
Christl Kampa: Läkare Företagshälsa
Siv Eveby: Sjuksköterska Företagshälsa, 15 -stegsmetoden, Sömngrupper mm.
Eva Ajax: Fysioterapeut och Företagsergonom
Märit Norelius: Beteendevetare samt Ledarskaps- och organisationskonsult
Ron DeDeugd: Beroendeterapeut
Jan Nykvist: Arbetsmiljöingenjör
Jenny Eidolf: Ledarskaps- och organisationskonsult
Malin Krook: Psykolog

Varukorg
Rulla till toppen