FöretagshälsA

Hälsorum är en oberoende expertresurs som arbetar utifrån vetenskap och väl beprövade teorier och metoder.

Vår strävan är att stötta arbetsgivare och arbetstagare i att skapa hälsa, arbetstillfredsställelse samt ökad effektivitet och kvalitet på arbetsplatsen. Kontakta oss om du är osäker vilka krav som finns på dig som arbetsgivare!

Vi arbetar med en helhetssyn inom hälsa och arbetsmiljö. Vi har spetskompetens inom medicin, beteendevetenskap och ergonomi. Vårt arbete innefattar både förebyggande insatser, arbetsanpassning och rehabilitering.

Välkommen!

Tjänster

Våra konsulter

Kontakt

Tjänster

Vi vet att allt fler företag och organisationer förstår vikten av att medarbetarna är friska och arbetsföra. I dagens arbetsliv ställs hårda krav på medarbetarna och därför är det viktigt att arbeta hälsobefrämjande, förebyggande och åtgärdande.

Du som arbetsgivare kan tillsammans med vår företagshälsa aktivt arbeta för att främja en god fysisk och psykosocial hälsa och arbetsmiljö, förebygga uppkomsten av arbetsrelaterade besvär och skador samt hjälpa medarbetare att återkomma eller att vara kvar i ett långt arbetsliv.

Vår roll som företagshälsa är att vara en oberoende expertresurs och vara behjälplig i frågor som berör arbetsmiljö och rehabilitering. Vi arbetssätt bygger på en förmåga att via evidensbaserade metoder analysera samband mellan organisation, produktivitet, arbetsmiljö och hälsa.

Läs mer om vad Arbetsmiljöverket säger om ditt ansvar som arbetsgivare

Vår företagshälsa jobbar i olika steg:

Förebyggande

Genom att tillsammans med våra kunder arbeta proaktivt med att utveckla organisationen, ledarskapet, arbetssättet och miljön – skapar vi bra förutsättningar för framgång.

Här erbjuder vi tjänster och stöd inom till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), organisationsutveckling, ledarskapscoaching, teamutveckling, ergonomisk genomgång av arbetsplatser och olika former av hälsoinsatser.

Arbetsanpassning kan bli aktuellt om någon medarbetare har svårt att klara av sitt arbete på grund av sjukdom eller annan nedsatt arbetsförmåga. Målet är att underlätta för medarbetaren att kunna lösa sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Vi erbjuder bland annat kartläggning, arbetsförmågebedömning och ergonomisk genomgång av arbetsplatsen.

Rehabiliterande

För att en medarbetare som är sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av den fysiska och psykiska förmågan kan det krävas olika insatser och hjälpmedel för att återgå i arbete.

Vi stöttar och hjälper till bland annat med Trepartssamtal, arbetsförmågebedömning, rehabiliteringsåtgärder och anpassning av arbetet.

Våra konsulter

Våra tjänster inom företagshälsa bedrivs till stora delar av konsulter. Vi är därför måna om att alltid kunna erbjuda kompetenta, erfarna och duktiga konsulter. Alla våra konsulter har gott anseende och är kvalificerade för de uppdrag de genomför.

Våra fasta konsulter är:
Lenita Norberg: Beteendevetare samt Ledarskaps- och organisationskonsult
Christl Kampa: Läkare Företagshälsa
Siv Eveby: Sjuksköterska
Eva Ajax: Fysioterapeut och Ergonom
Märit Norelius: Beteendevetare samt Ledarskaps- och organisationskonsult
Ron DeDeugd: Beroendeterapeut
Jan Nykvist: Arbetsmiljöingenjör

Kontakt

Kontakta oss för frågor eller beställningar
Kristina A Isaksson
tel 076-022 67 27
epost kristina.a.isaksson@halsorumz.se

Lenita Norberg
tel 070-266 98 49
epost lenita.norberg@halsorumz.se

Vid fakturafrågor
Lotta Wallner
tel 070-266 26 32
epost lotta.wallner@halsorumz.se

Vill du läsa mer om företagshälsa?

Sveriges Företagshälsor
Arbetsgivaransvar
Arbetsmiljöverket

Scroll to Top