Psykosociala enheten

Via vårt samarbete med Krokoms hälsocentral har du tillgång till en psykosocial resurs. Du behöver ingen remiss eller rekommendation för att kontakta eller boka tid hos våra psykoterapeuter.

Du kan själv ringa och boka en tid om du känner att du har behov av en samtalskontakt. Lämna meddelande så ringer dom upp om dom inte kan svara när du ringer.

Här arbetar:
Christina Reslegård, utbildad Psykiatrisjuksköterska och leg. Psykoterapeut, telefon 0640-166 37.

Marie Björs, utbildad Socionom/ leg. Psykoterapeut,
telefon 0640-166 23.

Välkommen!